Villa el Salvador in Lima, Perú

Hoewel momenteel economische groei plaatsvindt in Peru, zijn cijfers van armoede en ongelijkheid nog steeds erg hoog. Eén van de verklaringen hiervoor is het feit dat er erg veel corruptie is en de natuurlijke rijkdommen worden ontgonnen door internationale multinationals met zeer geringe return voor de plaatselijke bevolking. Hiernaast wordt Peru gezien als een land met of gekenmerkt door geweld, met een geschiedenis van politiek geweld en hoge cijfers van delinquentie, huishoudelijk en seksueel geweld. Vrouwen en kinderen zijn de meest kwetsbare groep. Vrouwen hebben nog steeds erg te lijden onder de traditie van machisme.

 

Vele inwoners ontvluchten het binnenland, de bergen, het oerwoud en migreren naar de hoofdstad Lima om hier hun toevlucht te zoeken. Sinds de jaren ’70  is de migratie vanuit de provincies enorm toegenomen: in 1960 telt men 237 000 inwijkelingen, in 2012 is dit aantal opgelopen tot bijna 10 miljoen inwoners. Zonder middelen en met een totaal andere culturele achtergrond moeten zij hun bestaan opbouwen. De inwijkelingen komen terecht in zeer moeilijke sociaaleconomische omstandigheden: in bouwvallige krotten zonder elektriciteit, water en riolering. Deze mensen zijn vaak werkloos omdat ze maar een beperkte scholing hebben. Omstandigheden die een broeihaard zijn voor alcohol en ander druggebruik, geweld, familiaal geweld, misbruik, verwaarlozing,…  De kloof tussen arm en rijk is immens in Lima. Daarbij komt dat solidariteit tussen de verschillende bevolkingsgroepen bijna onbestaand is.

 

Eén van de districten die op deze manier is ontstaan is Villa El Salvador (VES). In de jaren ’70 vond er een invasie van 200 immigrantenfamilies plaats, met bijhorende gewelddadige conflicten. Nu telt VES ongeveer 454 115 inwoners. Kenmerkend voor de economie is het industriële park. Desondanks heeft enkel 17% van de actieve bevolking werk in het district. Volgens socio-economische classificatie behoort 30.7% van de bevolking van VES tot niveau C, 48.7% tot niveau D en 20.6% tot niveau E. Niveau D houdt een maandelijks inkomen in van rond de 1517 soles (450 euro), terwijl het minimum is vastgelegd op 1814 soles (IPSOS APOYO, 2012). De incidentie voor armoede in VES bedraagt 21.9%. Volgens de overheden zijn de oorzaken hiervan: werkloosheid of informele tewerkstelling, ontoegankelijkheid van basisdiensten, laag onderwijsniveau en migrantenpopulatie. Dit leidt tot sociale en economische exclusie, wat op zijn beurt leidt tot toename van delinquentie. Het is één van de districten met het hoogst aantal meldingen van fysiek en seksueel geweld.