Puriy

Puriy betekent ‘pad’ in het Quechua en staat symbool voor ‘het pad naar een nieuwe toekomst’ voor deze vrouwen. De algemene doelstelling van Puriy is tewerkstelling en empowerment van kwetsbare vrouwen waardoor hun levenskwaliteit en deze van hun kinderen verbeteren.

 

In Puriy worden vrouwen uit Villa El Salvador tewerkgesteld. Deze vrouwen krijgen hierdoor niet enkel een inkomen, maar ook psychologische begeleiding en opvoedingsondersteuning en ze vinden steun bij de andere vrouwen. De vrouwen zijn weerbaarder omdat ze werken in groep en deelnemen aan psychologische workshops. De flexibele uren, ondersteuning bij de opvang van de kinderen gedurende de werkuren en de opvoedingseducatie werpen natuurlijk ook hun vruchten af voor de kinderen van deze vrouwen.

 

Zeker de meest kwetsbare mama’s uit de sloppenwijk hebben geen stabiel inkomen. Een aantal vrouwen uit de wijk werken als meid in het huishouden van rijke gezinnen. Ze worden hier erg weinig betaald. De vele werkuren en lange reistijd maken dat ze hun eigen gezin lang moeten achterlaten.

 

Dankzij een rechtvaardig loon, onderhouden ze hun gezin en zijn ze minder afhankelijk van een mishandelende partner. Vaak zijn het ook alleenstaande mama’s of vrouwen met een psychiatrische problematiek. Arbeid speelt een erg belangrijke rol in hun psycho-sociaal welbevinden Het beïnvloedt op een positieve manier hun gevoel van zelfwaarde.