Ons Verhaal

Mijn naam is Liesbet. In 2005 trok ik voor de eerste keer naar Peru voor mijn stage en thesisonderzoek als psychologe. Ik kwam terecht in Ayacucho. Mijn hart werd veroverd en 2 jaar later besloot ik er te gaan werken. In 2012 was het tijd voor iets nieuws en startte ik zelf de organisatie Padma op in Villa El Salvador, een sloppenwijk in Peru.

 

Padma streeft ernaar het welzijn en de levenskwaliteit te verbeteren van kinderen, adolescenten en vrouwen die slachtoffer zijn of risico lopen om slachtoffer te worden van  fysiek, seksueel, psychologisch geweld en/of verwaarlozing. 

 

 

Padma is een sanskriet woord dat ‘lotusbloem’ betekent. We kozen deze bloem als symbool voor onze organisatie omdat de wortels van deze plant in de modder op de bodem van een meer groeien en er aan het wateroppervlak toch een prachtige bloem ontstaat. Op dezelfde manier kunnen slachtoffers, hoewel ze een moeilijk verleden hebben, groeien en hun talenten ontwikkelen.

Meer info over Padma kan je vinden op de Spaanstalige site: padmaperu.com en op facebook: Padma Perú.

 

We wilden nog een stap verder gaan. In september 2014 hielden we Puriy boven de doopvont. Dit project leert maatschappelijk kwetsbare vrouwen een vak waardoor ze een inkomen verdienen. Puriy biedt hen bovendien intensieve hulpverlening. We hopen dat Puriy in de toekomst inkomsten kan genereren waardoor Padma, dankzij de inkomsten van Puriy, minder afhankelijk zal zijn van sponsoring. Het verzekert de duurzaamheid van de werking.

 

Deze projecten konden slechts georganiseerd worden met hulp van velen. In 2012 werd in België de vzw Suyana opgericht om de werking van Padma en later ook deze van Puriy in goede banen te leiden en om fondsen te verzamelen.

 

Meer info over Suyana vind je op de website suyanaperu.be en op facebook: Suyana Peru.